Early Intervention to Further Migrant Children’s Success in Turkish Education: The Example of the Netherlands

Autores/as

  • Seyfi ÖZGÜZEL

DOI:

https://doi.org/10.36097/rsan.v0i36.1230

Palabras clave:

intercultural communication, citizenship, integration of syrian migrants, turkish language education

Resumen

This study aims to highlight the problems of Syrian children in the educational proces and the relationships between family, school and social environment with examples. Besides, factors that hamper Syrian children’s participation and success in education will be identified and possible solutions for these problems will be presented by adressing Netherlands. To achieve peace in a multicultural society, it is necessary to remove mutual prejudices, create mutual empathy and achieve respect for cultural differences. Therefore, teachers in schools with a migrant children’s population need to be competent in the field of intercultural communication. Aiming to make them a productive citizin, problems in the education of migrant children urgently need to be solved. Coping with this relatively new phenomenon, educational progress of Syrian children can possibly be reached with the use of good practices of migrant children’s education in the Netherlands.

Citas

Aras, B. (2017). Suriyelilerin Türkiye’ deki yüksek öğrenim sistemine entegrasyonu çalıştay raporu. Sabancı üniversitesi yayınları. pc.sabanciuniv.edu/i/publicaion/the-educational-opportunities-and-challanges-of-syrian-refugee-students-in-turkey-temporary-education-center.

Aydın, C. (2017). Göçmenlerin karşılaştıkları ve neden oldukları bazı psikolojik sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir analiz,. 305-316.

M. E.B. ( (2014). Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri;https://denizli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/24023256_201421saylgenelge.pdf Erişim: 22 Kasım 2018.

Beekhoven, S. I. (2008). Ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning voor allochtone kinderen en hun ouders: inventarisatie van programma’s en interventies. SARDES-JEUGD INSTITUUT.

CBS. (2017). Den haag: https://www.cbs.nl/.

Coşkun, İ. v. (2018). Türkiye’de göçmenlerin eğitimi: mevcut durum ve çözüm önerileri. İlke politika notu-03 İlke İlim Kültür Eğitim Derneği. ilke.org.tr/sites/default/files/yayin/pdf/politika-notlari/turkiyede-gocmenlerin-egitimi-mevcut-durum-cozum-onerileri-pdf-ilke-tr.pdf Erişim: 21 Kasım 2018.

Çelenk, S. (2018). Okul Başarısının Ön Koşulları Okul Aile Dayanışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. http://dergipark.gov.tr/ilkonline/issue/8612/107265 Erişim: 28 Kasım 2018.

Mülteciler Derneği. (2019). Turkiyedeki suriyeli sayisi. Adana: https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/. Erişim: 27 Mayıs 2019.

Driessen, G. (2013). Naar een optimalisering van voorschoolse educatie: beleid, stand-van-zaken, aangrijpingspunten. Nijmegen: ITS Radboud Universiteit.

En Alttakiler. (2016); http://www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/Raporlar/TURKCE/04/DOM%20RAPOR%20TR.pdf Erişim: 25Mayıs 2019.

Entzinger, H. &. (2014). ROTTERDAM: A LONG TIME PORT OF CALL AND HOUSE OF IMMIGRANT. Washington DC:: Migration Policy Institute.

Göçmenlerin karşılaştıkları ve neden oldukları bazı psikolojik sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir analiz,. (tarih yok).

Hofstede, G. (2015). Allemaal Andersdenkenden, Omgaan met Cultuurverschillen. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

Müdürlüğü., G. (. (2016). Türkiye Göç Raporu . www.goc.gov.tr>files>2016_yiik_ Erişim: 25 Kasım 2018.

Özgüzel S. ve Bilgin K.U. (2018). Mobility and solutions for intercultural communication disorders: the case of Syrian refugees in Hatay, . T&R Research Foundation Flanders, (s. pp.25-26). Antwerpen: T&R Research Foundation Flanders, Antwerp 2018, Antwerpen, .

Özgüzel, S. (2013). Batı Avrupa’da Çok Kültürlü Toplum Olgusu ve Kültürlerarası İletişimin Önemi. 143-152.

Özgüzel, S. v. (2017). Türkiye’deki Göçmen Çocukların Topluma Kazandırılması İçin Hollanda’nın Deneyimlerinden Alınabilecek Dersler. Göç, Yoksulluk ve İstihdam Konulu 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı. . Konya: Erbakan Üniversitesi.

Scheffer, P. (2000). Multiculturele Drama. Amsterdam: NRC. 04 06, 2019 tarihinde https://www.gva.be/cnt/aid625264/het-multiculturele-drama-van-paul-scheffer-2/ adresinden alındı

Seydi, A. R. (2014). Türkiye Suriye Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalalar(31), . SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 267-305. .

Şimşir Z ve Dilmaç B. (2018). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (s. sayfa:107-112). Konya: ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/2995 .

Van Schalkwijk, M. (2011). Effectief woordenschatonderwijs in de voorschoolse educatie: Onderzoek naar het gebruik van De Taallijn in combinatie met Met Woorden in de Weer. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam: Scriptie Duale Master Nederlands als Tweede.

Veer, I. M., Luyten, J. W., van Tuijl, C., & Sleegers, P. J. C. . (2016). Effectonderzoek Pilot startgroepen voor peuters: eindrapportage 2016. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Verhaege, P. (2012). Identiteit. Steenwijk: Druk Bariet,.

WRR. (2018). Regie over migratie: Naar een strategische agenda. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Publicado

2019-12-30

Cómo citar

ÖZGÜZEL, S. (2019). Early Intervention to Further Migrant Children’s Success in Turkish Education: The Example of the Netherlands. Revista San Gregorio, (36). https://doi.org/10.36097/rsan.v0i36.1230