Examination of Opinions of Pre-Service Teachers at Education Faculty Regarding Cybercrimes

Autores/as

  • Kezban Ozansoy
  • Özge Beyatlı

DOI:

https://doi.org/10.36097/rsan.v1i41.1473

Palabras clave:

cybercrime, pre-service teachers, cyberbullying, internet security

Resumen

This research includes the examination of the views of pre-service teachers on cybercrimes. For this purpose, it was aimed to determine the students' opinions about their preventive attitude towards these crimes. The study was carried out with 282 pre-service teachers at the Near East University Atatürk Education Faculty in Northern Cyprus in the 2018-2019 academic year. In the study, personal information form, validity and reliability provided by Gözler and Taşçı (2015) and the "Student Opinion Scale on Informatics Concepts and Crimes" were used as data collection tools. According to the findings of the study, it was concluded that general views of pre-service teachers on informatics concepts and cybercrimes are at a moderate level and education on this subject should be increased.

Citas

Aslan, S. (2019). Bilişim Teknolojileri Alanındaki Meslek Lisesi Öğrencilerinin Siber Güvenliğe Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Aydın, E. D. (1992). Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş. Doruk Yayınları, Ankara.

Balkı, E.& Saban, A. (2009). Öğretmenlerin Bilişim Teknolojilerine İlişkin Algıları Ve Uygulamaları: Özel Esentepe İlköğretim Okulu Örneği. İlköğretim Online, 8(3).

Demirli, C., & Arslan, G. (2018). Ergenlerin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin İncelenmesi. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(33), 49-64.

Doğan Çevirgen, B. (2018). Geleneksel Akran Zorbalığı, Sanal Zorbalık Ve Ebeveyn İzlemesinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gökmen, Ö. F., & Akgün, Ö. E. (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilişim Güvenliği Bilgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 61-84.

Gökmen, Ö. F., & Akgün, Ö. E. (2016). Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçlarına Yönelik Deneyimleri ve Bilişim Güvenliği Ders İçeriğine Yönelik Görüşleri/Teacher Candidates’ Experiences Of Cyber Crime and Their Views For The Information Security Course Content. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 178-193.

Gözler, A.& Taşçı, U. (2015). Sınıf Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Bilişim Suçları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(3), 147.

Kamali, A. (2015). Assessing cyberbullying in higher education. Information Systems Education Journal, 13(6), 43–53.

Karaca, H. (2019). Ortaokul Öğrencilerinde Siber Zorbalık ve Mağduriyetle, İnternet Bağımlılığı, Aile İşlevleri ve Ebeveynlerin İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karacı, A., Akyüz, H. İ.& Bilgici, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenlik Davranışlarının İncelenmesi1. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2079-2094.

Kuru, H., & Ocak, M. (2016). Determination of cyber security awareness of public employees and consciousness-rising suggestions. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 1(2), 57-65.

Sönmez, Y. (2018). Günümüz İnternet Ortamında Bilişim Suçları Ve Türkiye'deki İnternet Haber Sitelerine Yansımaları. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yaycı, E. (2007). Bilişim Suçları. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Descargas

Publicado

2020-11-22

Cómo citar

Ozansoy, K., & Beyatlı, Özge. (2020). Examination of Opinions of Pre-Service Teachers at Education Faculty Regarding Cybercrimes. Revista San Gregorio, 1(41). https://doi.org/10.36097/rsan.v1i41.1473