Identifying the administrator and teacher competencies according to the views of primary school administrators

Autores/as

  • Behçet Öznacar

DOI:

https://doi.org/10.36097/rsan.v1i30.889

Palabras clave:

teacher, administrator, efficiency

Resumen

This study was conducted with the primary school administrators in the Turkish Republic of Northern Cyprus and the school administrators in Turkey; and it aimed to determine the views of school administrators regarding administrative processes. Case study method was adopted from qualitative research designs and participants were selected through snowball sampling from primary school administrators. Thus, the participants of the study consisted of 10 headmasters working in the primary schools of TRNC and 10 headmasters working in the primary schools of Turkey in the 2017-2018 academic year. Participants were asked open-ended and semi-structured questions in face-to-face interviews. The interviews were also audio-recorded. The collected data were analyzed through qualitative data analysis methods and analyzed data are presented through themes. When the responses of school administrators to the interview question are reviewed; it is observed teachers should be hard-working and successful and school climate should be enabling for organizational administrative processes are emphasized by the administrators.

Citas

Açıkalın, A. (2016). Çağdaş örgütlerde insan kaynağının yönetimi. Pegem Atıf İndeksi, 2016(1), 1-232.

Aydın, İ. P. (2014). Yönetsel mesleki ve örgütsel etik . Pegem Akademi Yayıncılık.

Beyoğlu, D. (2017). Kuzey Kıbrıs’ta İlköğretimde Görevli Öğretmenlerin Mesleki Rehberlik ve Denetim Konusunda Denetmenlerden Beklentileri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 6(1).

Dana, A., & Sabzi, A. H. (2013). The Relationship between Religiosity and Athletic Aggression in Professional Athletes. UCT Journal of Social Sciences and Humanities Research, 1(4).

Bursalıoğlu, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranışlar. Ankara: Pegem Yayınları.

Çelik, V. (2002). Sinif yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123-135.

Griffin, C. (1993). Gençlik temsilleri . Cambridge: Polity Press.

Gümüşeli, A. İ. (2014). Eğitim ve öğretim yönetimi.

Gürsel, O. (1993). Zihinsel engelli çocukların doğal sayıları, gerçeklerin kullanıldığı eşleme, resimlerin işaretlenmesi gösterme, rakamlar gösteriliyor söyleme becerilerini gerçekleştirebiliyor. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü .

Erdoğan, İ. (2000). Sınıf yönetimi Sistem Yayıncılık, Ankara

Ertopçu, N. (1998). lköğretim Öğretmenlerinin Okul Müdürlerinin Örgütleme ve Eşgüdümleme Becerilerine lişkin Algı ve Beklentileri.

Hallinger, P. ve Murphy, J.F (1986). Etkili okulların sosyal bağlamı. Amerikan eğitim dergisi , 94 (3), 328-355.

Huberman, A.M, & Miles, M.B (1994). Veri yönetimi ve analiz yöntemleri

Ilgar, M. Z. (1996). Denetim odağının değer sistemleri ahlaki gelişim düzeyi ve öz-ahlaki değerlendirme üzerindeki etkileri. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

İlseven, S., & Baştaş, M. (2018). The Place of Eucalyptus Within the Vegetation of Mesaoria Plain (Cyprus) and the Views of Vegetation Geography Lecturers. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(7), 3381-3388. - Scopus

Karslı, M. D. (2006). Etkili okul yöneticiliği. Morpa Yayınları

Kowalski, TJ (2005). İletişimci olarak okul müdürünün evrimi. İletişim Eğitimi , 54 (2), 101-117.

Özdemir, S., & Sezgin, A. G. F. (2002). Etkili okullar ve ögretim liderligi. Kirgizistan Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 266-282.

Öznacar, B. (2018). Bu Okullarda Bireylerin Okullarda Eğitime Katkıları ve Teknolojinin Psikolojik Hasarlarının Değerlendirilmesi. BEYİN. Yapay Zeka ve Sinirbilim Üzerine Geniş Bir Araştırma , 9 , 93-98.

Öznacar, B., ve Erdağ, D.(2018). Beden eğitimi ve spor eğitimi öğrencileri fiziksel engelli bireyler için tasarlanan beden eğitimi dersleri hakkında farkındalık ve bilgi statüsündedir. Kalite ve Miktar , 1-6.

Öznacar, B. Kızıl, N. & Yılmaz, N. (2018). Evaluating The Views of Directors In Primary Schools Regarding Their Management Process. Modern Journal Of Language Teachıng Methods 8(11) , 760-769.

Öznacar, B. (2018). Examination of the roles of foundations on Turkish education system of Cyprus. Quality & Quantity, 52(6), 2709-2722.

Öznacar, B., & Yılmaz, E. (2017). Contributions of Teacher Candidates' Thinking Styles to Entrepreneurship Dispositions. International Journal of Economic Perspectives, 11(1).

Stemler, S. (2001). İçerik analizine genel bakış. Pratik değerlendirme, araştırma ve değerlendirme , 7 (17), 137-146.

Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şimşek, Y., & Altınkurt, Y. (2009). Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşleri. Akademik bakış, 17, 1-16.

Türnüklü, A. (2000). Sınıf içi davranış yönetimi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 6(1), 141-152.

Ünal, A., & Çelik, M. (2013). Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışı ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının analizi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(13).

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık, (s 113).

Descargas

Publicado

2019-04-30

Cómo citar

Öznacar, B. (2019). Identifying the administrator and teacher competencies according to the views of primary school administrators. Revista San Gregorio, 1(30). https://doi.org/10.36097/rsan.v1i30.889