[1]
S. Vitvitskyi, S., M. Andrieieva, O., B. Stychynska, A., G. Karashchuk, M. y O. Polovko, O. 2020. Social communication of public authorities in the system of potential manifestations of corruption. Revista San Gregorio. 1, 42 (dic. 2020). DOI:https://doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1547.