S. Vitvitskyi, Serhii, Olha M. Andrieieva, Anna B. Stychynska, Mykola G. Karashchuk, y Olena O. Polovko. 2020. Ā«Social Communication of Public Authorities in the System of Potential Manifestations of CorruptionĀ». Revista San Gregorio 1 (42). https://doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1547.