M. Bronnikova, Evgeniya, Olga S. Kulyamina, Marina V. Vinogradova, Mariya I. Tarasova, Viktoriya A. Vishnyakova, y Sergey V. Babakaev. 2020. «Russian and Foreign Experience of Placement for Orphans». Revista San Gregorio 1 (42). https://doi.org/10.36097/rsan.v1i42.1561.