Bakytgul, Abykanova, Kussainov Gabit Muckanaevich, Vasilyeva Ekaterina Nikolaevna, Shalgynbaeva Kadisha Kadyrovna, Igibayeva Ainagul K., Tautenbayeva Ainagul, Tanirbergenova Anar Shinbolatovna, y Tabyldieva Oryngul. 2021. «Pedagogical Technology: A Specific Historical Approach». Revista San Gregorio 1 (44). https://doi.org/10.36097/rsan.v1i44.1608.